Γενική Κλινική - Λάρισα

Μονάδα Αιμοκάθαρσης - Λάρισα

Μονάδα Αιμοκάθαρσης - Καρδίτσα

Τμήματα Κλινικής

Μονάδες Αιμοκάθαρσης