Γενική Κλινική Λάρισα

Μονάδα Αιμοκάθαρσης Καρδίτσα