Τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης

Ο ψυχολόγος της κλινικής έχει ως κύριο στόχο την στήριξη και την συμβουλευτική του ασθενούς , προκειμένου να προσαρμοστεί όσο το δυνατόν πιο ομαλά στην διάγνωση και στην θεραπεία, όπως επίσης και στις αλλαγές και τα χαρακτηριστικά της νέας πραγματικότητας. Βοηθά τον ασθενή να μάθει να διαχειρίζεται όλες τις νέες προκλήσεις της καθημερινότητας, να αποκτήσει θετική σκέψη ,να εκφράζει , να εκτονώνει και να διαχειρίζεται τα αρνητικά συναισθήματά του όπως είναι το άγχος, η αβεβαιότητα για την πορεία της κατάστασής του, η ανησυχία, , ο φόβος ,η μελαγχολία και η θλίψη,  να αξιολογεί και να επαναπροσδιορίζει τις σκέψεις γύρω από την κατάσταση της υγείας του και τελικά να αποκτά μια καλύτερη ποιότητα ζωής.  Επιπλέον, ο ψυχολόγος  λειτουργεί υποστηρικτικά και για το οικείο περιβάλλον , καθώς παρέχει συμβουλές για τον τρόπο που μπορεί η οικογένεια , οι συγγενείς και οι φίλοι να προσαρμοστούν και αυτοί με την σειρά τους στην νέα πραγματικότητα και να συμβάλουν στην βελτίωση της ψυχικής υγείας του ασθενούς. Η ψυχολογική εκτίμηση γίνεται εξατομικευμένα στον κάθε ασθενή ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, καθώς επίσης ορίζονται οι στόχοι και τα αναμενόμενα οφέλη από τις συνεδρίες.